ZTA.262 -18/2019

Ciechanów , 2019-11-26

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-18/2019. Nazwa zadania: Dostawa artykułów ogólnospożywczych, mięsa i jego przetworów, warzyw i owoców oraz mleka dla 12 placówek oświatowych położonych na terenie miasta Ciechanów na 2020 rok.

Pobierz plik