ZTA.262-26/2019                                                                           

Ciechanów, 2020-01-08

 

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-26/2019. Nazwa zadania: Dostawa i montaż metalowych szafek szatniowych szkolnych dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Ciechanowie.

Informacja do pobrania.