ZTA.262-14/2020

Ciechanów, 2020.07.17

 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-14/2020. Nazwa zadania: Remonty budynków jednostek oświatowych.

Pobranie informacji