ZTA.262-15/2020

Ciechanów, 2020.07.24

 

 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-15/2020. Nazwa zadania: Wykonania hydroizolacji pionowej ścian zewnętrznych  budynku CUW w Ciechanowie.

Pobranie informacji