Ciechanów, 2020-10-21

ZTA.262-17/2020

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-17/2020. Nazwa zadania: Dostawa artykułów ogólnospożywczych, mięsa i jego przetworów, warzyw i owoców, pieczywa i wyrobów cukierniczych oraz mleka dla 12 placówek oświatowych położonych na terenie miasta Ciechanowa na 2021r."

Pobranie zawiadomienia