Informacja o treści złożonych ofert ZTA.262-16/2016.

ZTA.262/16/2016

Ciechanów, 2016-11-29

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262/16/2016. Nazwa zadania: Dostawa artykułów ogólnospożywczych, mięsa i jego przetworów, warzyw i owoców oraz mleka dla 12 placówek oświatowych położonych na terenie miasta Ciechanów na 2017 rok.

Treść informacji