ZTA.262-14/2022

Ciechanów 09.05.2022

 

INFORMACJA O  ZŁOŻONYCH OFERTACH

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-14/2022. Nazwa zadania: : Dostawa wyposażenia w ramach projektu "Laboratoria przyszłości" dla Szkół Podstawowych  w Ciechanowie

Pobranie informacji