ZTA.262-15/2022

Ciechanów, 2022-05-09

Ogłoszenie o zamówieniu

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-15/2022. Nazwa zadania: Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 3 i 6  w Ciechanowie.

Informacja o zamówieniu

Pobranie SWZ