Drukuj

ZTA.262-14/2022                                                                      

Ciechanów 16.05.2022

 

INFORMACJA O  ZŁOŻONYCH OFERTACH PO  UWZGLĘDNIENIU 

OMYŁEK RACHUNKOWYCH

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-14/2022. Nazwa zadania: : Dostawa wyposażenia w ramach projektu  "Laboratoria przyszłości" dla Szkół Podstawowych  w Ciechanowie.

Pobierz informację