ZTA.262-9/2022

Ciechanów, 2022-05-17

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:  ZTA.262-9/2022. Nazwa zadania: Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 i Miejskim Przedszkolu nr 3, 6 i 8 w Ciechanowie.

Pobranie zawiadomienia