Drukuj

Ciechanów, 2022-05-30

ZTA.262-20/2022                              

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-20/2022. Nazwa zadania: Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 6 w Ciechanowie.

Informacja o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia - pobierz