Drukuj

ZTA.262-14/2022                                                                                                  

Ciechanów, 2022-05-31

 

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-14/2022. Nazwa zadania: Dostawa wyposażenia w ramach projektu "Laboratoria przyszłości" dla Szkół Podstawowych  w Ciechanowie.

  1. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę / oferty w zakresie następujących części zamówienia:

 

Lista wybranych wykonawców

---------------------------------------------------------------------------

Lp.:                          1

Nr zadania:                   1 SP 1

Nazwa wykonawcy:              AV Multimedia  Małysz i Spółka, Sp. Jawna

Adres wykonawcy:              ul. Głowackiego 7/7  25-368 Kielce

 

Lp.:                          2

Nr zadania:                   2 SP 3

Nazwa wykonawcy:              AV Multimedia  Małysz i Spółka, Sp. Jawna

Adres wykonawcy:              ul. Głowackiego 7/7  25-368 Kielce

 

Lp.:                          3

Nr zadania:                   4 SP 6

Nazwa wykonawcy:              AV Multimedia  Małysz i Spółka, Sp. Jawna

Adres wykonawcy:              ul. Głowackiego 7/7  25-368 Kielce

 

Lp.:                          4

Nr zadania:                   5 SP 7

Nazwa wykonawcy:              AV Multimedia  Małysz i Spółka, Sp. Jawna

Adres wykonawcy:              ul. Głowackiego 7/7  25-368 Kielce

 

Lp.:                          5

Nr zadania:                   3 SP 4

Nazwa wykonawcy:              Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              ul. Bardowskiego 2   43-300 Bielsko-Biała

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferty najkorzystniejsze w zakresie każdej części zamówienia wybrane zostały zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji warunków zamówienia. Oferty te otrzymały najwyższą liczbę punktów zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji warunków zamówienia.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

----------------------------------------------------------------------------------

Zadanie nr 1 – SP 1

Lp.:                          1.

Nazwa wykonawcy:              APLY Anna Borawska

Adres wykonawcy:              ul. Zagórzańska 28C  04-965 Warszawa

Cena oferty brutto:           86.675,66zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 54,56

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             94,56

 

Lp.:                          2.

Nazwa wykonawcy:              AV Multimedia Małysz i Spółka , SP. Jawna

Adres wykonawcy:              ul. Głowackiego 7/7   25-368 Kielce

Cena oferty brutto:           78.826,34zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,00

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             100,00

 

Lp.:                          3.

Nazwa wykonawcy:              Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              ul. Bardowskiego 2  43-300 Bielsko-Biała

Cena oferty brutto:           82.976,79zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 57,00

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             97,00

 

Lp.:                          4.

Nazwa wykonawcy:              MPC Paweł Oleksiewicz

Adres wykonawcy:              ul. Nosakowskiego 1  99-300 Kutno

Cena oferty brutto:           86.672,25zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 54,57

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             94,57

 

Zadanie nr 2 – SP 3

Lp.:                          1.

Nazwa wykonawcy:              APLY Anna Borawska

Adres wykonawcy:              ul. Zagórzańska 28C  04-965 Warszawa

Cena oferty brutto:           258.780,43zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 47,47

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             87,47

 

 

Lp.:                          2.

Nazwa wykonawcy:              AV Multimedia Małysz i Spółka , SP. Jawna

Adres wykonawcy:              ul. Głowackiego 7/7   25-368 Kielce

Cena oferty brutto:           204.723,48zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,00

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             100,00

 

Lp.:                          3.

Nazwa wykonawcy:              Bener Michał Benka

Adres wykonawcy:              ul. Wileńska 59b/15  80-215 Gdańsk

Cena oferty brutto:           277.001,00zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 44,34

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             84,34

 

Lp.:                          4.

Nazwa wykonawcy:              Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              ul. Bardowskiego 2  43-300 Bielsko-Biała

Cena oferty brutto:           246.131,71zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 49,90

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             89,90

 

Lp.:                          5.

Nazwa wykonawcy:              MPC Paweł Oleksiewicz

Adres wykonawcy:              ul. Nosakowskiego 1  99-300 Kutno

Cena oferty brutto:           258.846,04zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 47,45

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             87,45

 

Zadanie nr 3 - SP 4

Lp.:                          1.

Nazwa wykonawcy:              APLY Anna Borawska

Adres wykonawcy:              ul. Zagórzańska 28C  04-965 Warszawa

Cena oferty brutto:           205.063,59

Liczba pkt. w kryterium cena: 57,36

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             97,36

 

Lp.:                          2.

Nazwa wykonawcy:              AV Multimedia Małysz i Spółka , SP. Jawna

Adres wykonawcy:              ul. Głowackiego 7/7   25-368 Kielce

Cena oferty brutto:           197.688,75zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 59,45

 Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             99,45

Lp.:                          3.

Nazwa wykonawcy:              Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              ul. Bardowskiego 2  43-300 Bielsko-Biała

Cena oferty brutto:           196.035,00zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,00

 Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             100,00

 

Lp.:                          4.

Nazwa wykonawcy:              MPC Paweł Oleksiewicz

Adres wykonawcy:              ul. Nosakowskiego 1  99-300 Kutno

Cena oferty brutto:           204.689,90zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 57,46

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             97,46

 

Zadanie nr 4 – SP 6

Lp.:                          1.

Nazwa wykonawcy:              APLY Anna Borawska

Adres wykonawcy:              ul. Zagórzańska 28C  04-965 Warszawa

Cena oferty brutto:           195.589,68zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 36,24

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             76,24

 

Lp.:                          2.

Nazwa wykonawcy:              AV Multimedia Małysz i Spółka , SP. Jawna

Adres wykonawcy:              ul. Głowackiego 7/7   25-368 Kielce

Cena oferty brutto:           118.138,74zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,00

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             100,00

 

Lp.:                          3.

Nazwa wykonawcy:              Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              ul. Bardowskiego 2  43-300 Bielsko-Biała

Cena oferty brutto:           121.519,08zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 58,33

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             98,33

 

Lp.:                          4.

Nazwa wykonawcy:              MPC Paweł Oleksiewicz

Adres wykonawcy:              ul. Nosakowskiego 1  99-300 Kutno

Cena oferty brutto:           127.447,68zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 55,62

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             95,62

 

Zadanie nr 5 – SP 7

Lp.:                          1.

Nazwa wykonawcy:              APLY Anna Borawska

Adres wykonawcy:              ul. Zagórzańska 28C  04-965 Warszawa

Cena oferty brutto:           180.313,64zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 38,36

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             78,36

 

Lp.:                          2.

Nazwa wykonawcy:              AV Multimedia Małysz i Spółka , SP. Jawna

Adres wykonawcy:              ul. Głowackiego 7/7   25-368 Kielce

Cena oferty brutto:           115.297,50zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,00

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             100,00

 

Lp.:                          3.

Nazwa wykonawcy:              Bener Michał Benka

Adres wykonawcy:              ul. Wileńska 59b/15  80-215 Gdańsk

Cena oferty brutto:           148.481,00zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 46,59

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             86,59

 

Lp.:                          4.

Nazwa wykonawcy:              Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              ul. Bardowskiego 2  43-300 Bielsko-Biała

Cena oferty brutto:           161.881,77

Liczba pkt. w kryterium cena: 42,73

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             82,73

 

Lp.:                          5.

Nazwa wykonawcy:              MPC Paweł Oleksiewicz

Adres wykonawcy:              ul. Nosakowskiego 1  99-300 Kutno

Cena oferty brutto:           170.812,06zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 40,50

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja:             80,50

 

  1. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
  2. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą / wykonawcami, w zakresie poszczególnych zadań.

Środki ochrony prawnej

 

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu).

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji warunków zamówienia oraz w Dziale IX Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 505 do 590.

 

 

                                                                                                                Adam Krzemiński – Dyrektor CUW 

                                                                                                                        Kierownik Zamawiającego