ZTA.262-20/2022                                                                                  

Ciechanów 07.06.2022

 

INFORMACJA O  ZŁOŻONYCH OFERTACH

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-20/2022. Nazwa zadania: : Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 6  w Ciechanowie.

Pobranie informacji