ZTA.262-18/2022

Ciechanów 14.06.2022

 

INFORMACJA O  ZŁOŻONYCH OFERTACH

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-18/2022. Nazwa zadania: „Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznia w dal i renowacją nawierzchni  boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie”.

Pobranie informacji