Informacja o treści złożonych ofert ZTA.262-18/2018.

ZTA.262-18/2018

Ciechanów, 2018-09-12

 

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-18/2018. Nazwa zadania:   Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych -,,Aktywna tablica”.

Informacja do pobrania