Wniosek o przedłużenie terminu ZTA.262-17/2018.

ZTA.262.-17/2018                                                                                 

Ciechanów 14.09.2018

 

 P.P.H.U. „Matdel” Mateusz Delong

ul. Wileńska 46 m.15  

 94-011 Łódź

 Wniosek   Zamawiającego

w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

dotyczy: postępowania nr ZTA.262.-17/2018  pn. Doposażenie szkół w środki i pomoce dydaktyczne  w   ramach projektu pt ,,CIECHANÓW MIASTEM NOWOCZESNEJ EDUKACJI II edycja,, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego oś priorytetowa X edukacja dla rozwoju regionu działanie 10.1 kształcenie i rozwój młodzieży poddziałanie 10.1.1 edukacja ogólna .  zadanie  nr 3 - Dostawa zestawów szachowych.

Wniosek