Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZTA.262-22/2018.

ZTA.262 -22/2018

Ciechanów, 2018-12-04

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262 -22/2018. Nazwa zadania: Dostawa artykułów ogólnospożywczych, mięsa i jego przetworów, warzyw i owoców, oraz mleka  dla  12 placówek oświatowych położonych na terenie miasta Ciechanów  na 2019 rok.

Zawiadomienie.