Informacja o treści złożonych ofert ZTA.262-10/2019.

ZTA.262-10/2019                                                                            

Ciechanów , 2019-05-16

 

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-10/2019. Nazwa zadania: Remonty jednostek oświatowych.

Informacja do pobrania.