ZTA.262-25/2022                                                                      

Ciechanów 09.08.2022

 

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-25/2022. Nazwa zadania: „Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i renowacją nawierzchni  boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie”.

Informacja do pobrania

 

Ciechanów dn. 28.07.2022r 

ZTA.262 - 26/2022

 

Centrum Usług Wspólnych  w Ciechanowie

 Zaprasza

do złożenia oferty bez stosowania przepisów ustawy Pzp w związku art.2, ust.1, pkt 1 Pzp pn „Codzienna dostawa artykułów ogólnospożywczych, mięsa i jego przetworów, warzyw i owoców, pieczywa wyrobów cukierniczych, oraz mleka dla Miejskiego Przedszkola nr 2 w Ciechanowie  od 01.09 do 31.12.2022 rok”.

 

Treść zaproszenia - pobierz

ZTA.262-24/2022                                                                          

Ciechanów dn. 20.07.2022 r

 Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie

zaprasza

do złożenia oferty, bez stosowania przepisów Pzp na podstawie art. 2, ust.1, pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na „Dostawę wyposażenia dodatkowego II w ramach programu Laboratoria przyszłości dla szkół podstawowych w Ciechanowie”.

Treść zaproszenia - pobierz

Ciechanów, 26.07.2022r.

ZTA.262-25/2022

Ogłoszenie o zamówieniu

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-25/2022. Nazwa zadania: ”Budowa bieżni lekkoatletycznej z dwiema skoczniami w dal i/lub* renowacją nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie

Treść ogłoszenia - pobierz

SWZ - pobierz

Załączniki do pobrania

1. PZT - pobierz

2. Bieżnia - pobierz

3. Przekrój przez bieżnię - pobierz

4. Skocznia w dal - pobierz

5. Przekrój przez rozbieg do skoku - pobierz

6. Przedmiar robót - pobierz

7. Specyfikacje - pobierz

8. Opis - pobierz

Wyjaśnienie treści SWZ z dnia 08.08.2022 nr 1 - pobierz

Wyjaśnienie treści SWZ z dnia 08.08.2022 nr 2 - pobierz

ZTA.262-18/2022                                                                                                 

Ciechanów, 2022-07-08

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-18/2022. Numer ogłoszenia; 2022/ BZP 001184576/01 z dnia 2022-05-30. Nazwa zadania: "Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i renowacją nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie"