Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZTA.262-14/2020.

ZTA.262-14/2020                                                                               

Ciechanów, 2020.07.24

 

 ZAWIADOMIENIE   O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-14/2020. Nazwa zadania: Remonty budynków jednostek oświatowych.

Czytaj więcej: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZTA.262-14/2020.

Ogłoszenie o zamówieniu ZTA.262-15/2020.

                                                                                                             Ciechanów, 2020.07.09

                                          OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-15/2020.

Nazwa zadania: Wykonania hydroizolacji pionowej ścian zewnętrznych  budynku CUW w Ciechanowie

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu ZTA.262-15/2020.

Ogłoszenie o zamówieniu ZTA.262-14/2020.

                                                                                                             Ciechanów, 2020.07.09

 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-14/2020.

Nazwa zadania: Remonty budynków jednostek oświatowych

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu ZTA.262-14/2020.