ZTA.262-18/2022

Ciechanów, 2022-06-07

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-18/2022. Nazwa zadania: Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i renowacją nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie

ZTA.262-17/2022

Ciechanów, 2022-06-06

 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-17/2022. Nazwa zadania: „Remonty obiektów placówek oświatowych w m. Ciechanów”

Pobranie ogłoszenia

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz

ZTA.262-15/2022

Ciechanów, 2022-06-02

ZAWIADOMIENIE   O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:  ZTA.262-15/2022. Nazwa zadania: Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 3 i 6  w Ciechanowie.

ZTA.262-18/2022

Ciechanów, 06 czerwiec 2022r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i renowacją nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie

Pobranie ogłoszenia

ZTA.262-14/2022                                                                                                  

Ciechanów, 2022-05-31

 

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-14/2022. Nazwa zadania: Dostawa wyposażenia w ramach projektu "Laboratoria przyszłości" dla Szkół Podstawowych  w Ciechanowie.