Ciechanów, 2020.07.09

 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-14/2020.

Nazwa zadania: Remonty budynków jednostek oświatowych

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

ZTA.262-12/2020

Ciechanów, 2020-07-08

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-12/2020. Nazwa zadania: Remonty budynków jednostek oświatowych.

                                                                                                             Ciechanów,2020.06.19

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-12/2020.

Nazwa zadania: Remonty budynków jednostek oświatowych

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

ZTA.262-12/2020

Ciechanów, 2020.07.06

 

 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-12/2020. Nazwa zadania: Remonty budynków jednostek oświatowych.

 

Pobranie informacji

ZTA.262-11/2020

                                                                                                 Ciechanów, 2020.06.17

 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-11/2020. Nazwa zadania: Remonty budynków jednostek oświatowych.