Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZTA.262-26/2019.

ZTA.262-26/2019                                                                          

Ciechanów, 2020-01-23

 

 ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-26/2019. Nazwa zadania: Dostawa i montaż metalowych szafek szatniowych szkolnych dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Ciechanowie.

Czytaj więcej: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZTA.262-26/2019.

Informacja o treści złożonych ofert ZTA.262-26/2019.

ZTA.262-26/2019                                                                           

Ciechanów, 2020-01-08

 

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-26/2019. Nazwa zadania: Dostawa i montaż metalowych szafek szatniowych szkolnych dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Ciechanowie.

Informacja do pobrania.

Ogłoszenie o zamówieniu ZTA.262-26/2019.

                                                                                                   Ciechanów, 2019-12-17

ZTA.262 -26/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262 - 26/2019. Nazwa zadania:  Dostawa i montaż metalowych szafek szatniowych szkolnych dla Szkoły Podstawowej  nr 3 w Ciechanowie . Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu ZTA.262-26/2019.