ZTA.262-16/2016

                                                                                                                       Ciechanów, 2016-12-09

 

                               ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-16/2016. Nazwa zadania: Dostawa artykułów ogólnospożywczych , mięsa i jego przetworów , warzyw i owoców  oraz mleka dla 12 placówek oświatowych położonych na terenie miasta Ciechanów na 2017 rok

ZTA.262/16/2016

Ciechanów, 2016-11-29

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262/16/2016. Nazwa zadania: Dostawa artykułów ogólnospożywczych, mięsa i jego przetworów, warzyw i owoców oraz mleka dla 12 placówek oświatowych położonych na terenie miasta Ciechanów na 2017 rok.

Treść informacji

                                                                                                                                  Ciechanów, 2016-11-09

                                                              OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262/16/2016. Nazwa zadania: Dostawa artykułów ogólnospożywczych, mięsa i jego przetworów, warzyw i owoców oraz mleka dla 12  placówek  oświatowych położonych na terenie miasta Ciechanów na 2017 rok.

ZTA.262-18/2016                                                                            Ciechanów, 2016-11-16

 

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-18/2016. Nazwa zadania: „Roboty remontowe w Miejskim Przedszkolu nr 10 i Miejskim Przedszkolu  nr 1 w Ciechanowie”.

ZTA.262-18/2016                                                                              Ciechanów, 2016-11-07

                          INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-18/2016. Nazwa zadania: Roboty remontowe w Miejskim Przedszkolu nr 10 i Miejskim Przedszkolu nr 1 w Ciechanowie.