ZTA.262-10/2020

Ciechanów, 2020.06.16

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-10/2020. Nazwa zadania: Remonty budynków jednostek oświatowych.

Ciechanów, 2020.06.03

ZTA.262-11/2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-11/2020.

Nazwa zadania: Remonty budynków jednostek oświatowych.

ZTA.262-10/2020

Ciechanów, 2020.05.21

 

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-10/2020. Nazwa zadania: Remonty budynków jednostek oświatowych.

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych    (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych  informuje, co następuje:

Pobranie informacji

ZTA.262-10/2020

Ciechanów, 2020-05-26

 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-10/2020. Nazwa zadania: Remonty budynków jednostek oświatowych.

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie zadania  nr 1 SP 4, 2 SP 5,  3 SP 6,  4 SP 7 ,  6 MP 8  i  7 CUW .

  ZTA.262-10/2020

Ciechanów, 2020.05.07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-10/2020.

Nazwa zadania: Remonty budynków jednostek oświatowych

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.