Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZTA.262-22/2018.

ZTA.262 -22/2018

Ciechanów, 2018-12-04

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262 -22/2018. Nazwa zadania: Dostawa artykułów ogólnospożywczych, mięsa i jego przetworów, warzyw i owoców, oraz mleka  dla  12 placówek oświatowych położonych na terenie miasta Ciechanów  na 2019 rok.

Zawiadomienie.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr 2 ZTA.262-22/2018.

ZTA.262 -22/2018

Ciechanów, 2018-12-11

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262 -22/2018. Nazwa zadania: Dostawa artykułów ogólnospożywczych, mięsa i jego przetworów, warzyw i owoców, oraz mleka  dla  12 placówek oświatowych położonych na terenie miasta Ciechanów  na 2019 rok.

Informacja o wyborze.

Informacja o treści złożonych ofert ZTA.262-23/2018.

ZTA.262-23/2018                                                                        

Ciechanów, 2018-12-03

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-23/2018. Nazwa zadania: Budowa i rozbudowa placu zabaw przy SP nr 1 i 4 oraz remont generalny nawierzchni boiska sportowego przy SP 1.

Informacja do pobrania.