ZTA.262-15/2022                                                                                  

Ciechanów 17.05.2022

 INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-15/2022. Nazwa zadania: : Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 3 i 6  w Ciechanowie.

Pobranie informacji

ZTA.262-14/2022                                                                      

Ciechanów 16.05.2022

 

INFORMACJA O  ZŁOŻONYCH OFERTACH PO  UWZGLĘDNIENIU 

OMYŁEK RACHUNKOWYCH

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-14/2022. Nazwa zadania: : Dostawa wyposażenia w ramach projektu  "Laboratoria przyszłości" dla Szkół Podstawowych  w Ciechanowie.

Pobierz informację

ZTA.262-14/2022

Ciechanów 09.05.2022

 

INFORMACJA O  ZŁOŻONYCH OFERTACH

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-14/2022. Nazwa zadania: : Dostawa wyposażenia w ramach projektu "Laboratoria przyszłości" dla Szkół Podstawowych  w Ciechanowie

Pobranie informacji

 

ZTA.262-15/2022

Ciechanów, 2022-05-09

Ogłoszenie o zamówieniu

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-15/2022. Nazwa zadania: Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 3 i 6  w Ciechanowie.

Informacja o zamówieniu

Pobranie SWZ

 

 ZTA.262-9/2022

Ciechanów, 2022-05-06

 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-9/2022. Nazwa zadania: Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 i Miejskim Przedszkolu nr 3, 6 i 8 w Ciechanowie.