Ciechanów, 2022-05-30

ZTA.262-20/2022                              

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-20/2022. Nazwa zadania: Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 6 w Ciechanowie.

Informacja o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia - pobierz

Ciechanów, 2022-05-27

ZTA.262-18/2022

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-18/2022. Nazwa zadania: ”Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i renowacją nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie.

Informacja o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia - pobierz

Pobranie załączników 1-8 - pobierz

Pobranie załącznika 9 - pobierz

Projekt techniczny - opis, specyfikacja, z9_1, z9_2, z9_3, z9_4, z9_5

 ZTA.262-15/2022

Ciechanów, 2022-05-18

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-15/2022. Nazwa zadania: Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 3 i 6  w Ciechanowie.

ZTA.262-9/2022

Ciechanów, 2022-05-17

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:  ZTA.262-9/2022. Nazwa zadania: Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 i Miejskim Przedszkolu nr 3, 6 i 8 w Ciechanowie.

Pobranie zawiadomienia

ZTA.262-15/2022                                                                                               

Ciechanów, 2022-05-17

 

 INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW  PRZEZNACZONYCH NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-15/2022. Nazwa zadania: Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 3 i 6  w Ciechanowie.