ZTA.262-26/2019                                                                           

Ciechanów, 2020-01-08

 

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-26/2019. Nazwa zadania: Dostawa i montaż metalowych szafek szatniowych szkolnych dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Ciechanowie.

Informacja do pobrania.

                                                                                                   Ciechanów, 2019-12-17

ZTA.262 -26/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262 - 26/2019. Nazwa zadania:  Dostawa i montaż metalowych szafek szatniowych szkolnych dla Szkoły Podstawowej  nr 3 w Ciechanowie . Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

ZTA.262 -22/2019

Ciechanów , 2019-12-06

 

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-22/2019. Nazwa zadania: Dostawa warzyw i owoców dal 12 placówek oświatowych na 2020 rok.

Pobierz informację

 

 

ZTA.262 -22/2019

Ciechanów, 2019-12-16

 ZAWIADOMIENIE    O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ   OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-22/2019. Nazwa zadania: Dostawa  warzyw i owoców dla  12 placówek oświatowych położonych na terenie miasta Ciechanów  na 2020 rok.

 

ZTA.262 -18/2019

Ciechanów, 2019-12-03

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ   OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-18/2019. Nazwa zadania: Dostawa artykułów ogólnospożywczych, mięsa i jego przetworów, warzyw i owoców, oraz mleka dla 12 placówek oświatowych położonych na terenie miasta Ciechanów na 2020 rok.