Ogłoszenie o zamówieniu ZTA.262-8/2019.

Ciechanów,2019-03-06

ZTA.262-8/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-8 /2019. Nazwa zadania: Prace remontowe placówek oświatowych.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu ZTA.262-8/2019.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nr 2 ZTA.262-22/2018.

ZTA.262 -22/2018

Ciechanów, 2018-12-11

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262 -22/2018. Nazwa zadania: Dostawa artykułów ogólnospożywczych, mięsa i jego przetworów, warzyw i owoców, oraz mleka  dla  12 placówek oświatowych położonych na terenie miasta Ciechanów  na 2019 rok.

Informacja o wyborze.