Ciechanów, 2019-11-27

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262/22/2019. Nazwa zadania:  Dostawa   warzyw i owoców dla  12  placówek  oświatowych  położonych  na  terenie  miasta Ciechanów na 2020 rok.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

ZTA.262 -18/2019

Ciechanów , 2019-11-26

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-18/2019. Nazwa zadania: Dostawa artykułów ogólnospożywczych, mięsa i jego przetworów, warzyw i owoców oraz mleka dla 12 placówek oświatowych położonych na terenie miasta Ciechanów na 2020 rok.

Pobierz plik

 

ZTA.262 -17/2019

                                                                                                               Ciechanów, 2019-10-28

                                                                            

 

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262 -17/2019. Nazwa zadania: Modernizacja    pracowni   informatycznych   w  ramach:  ,,Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych ,,

Ciechanów, 2019-11-15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262/18/2019. Nazwa zadania: Dostawa artykułów ogólnospożywczych, mięsa i jego przetworów, warzyw i owoców oraz mleka dla 12 placówek oświatowych położonych na terenie miasta Ciechanów na 2020 rok.

ZTA.262 -17/2019

Ciechanów, 2019-10-11

 

 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-17/2019. Nazwa zadania: „Modernizacja    pracowni   informatycznych   w  ramach:  ,,Mazowieckiego Programu Dofinansowania  Pracowni Informatycznych i Językowych ,,

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych  informuje, co następuje:

Informacja o treści złożonych ofert.