ZTA.262 -22/2019

Ciechanów , 2019-12-06

 

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-22/2019. Nazwa zadania: Dostawa warzyw i owoców dal 12 placówek oświatowych na 2020 rok.

Pobierz informację

 

 

ZTA.262 -18/2019

Ciechanów, 2019-12-03

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ   OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-18/2019. Nazwa zadania: Dostawa artykułów ogólnospożywczych, mięsa i jego przetworów, warzyw i owoców, oraz mleka dla 12 placówek oświatowych położonych na terenie miasta Ciechanów na 2020 rok.

 

ZTA.262 -18/2019

Ciechanów , 2019-11-26

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-18/2019. Nazwa zadania: Dostawa artykułów ogólnospożywczych, mięsa i jego przetworów, warzyw i owoców oraz mleka dla 12 placówek oświatowych położonych na terenie miasta Ciechanów na 2020 rok.

Pobierz plik

 

                                                                                                     

                                                                                                           Ciechanów, 2019-11-27

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262/22/2019. Nazwa zadania:  Dostawa   warzyw i owoców dla  12  placówek  oświatowych  położonych  na  terenie  miasta Ciechanów na 2020 rok.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ciechanów, 2019-11-15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262/18/2019. Nazwa zadania: Dostawa artykułów ogólnospożywczych, mięsa i jego przetworów, warzyw i owoców oraz mleka dla 12 placówek oświatowych położonych na terenie miasta Ciechanów na 2020 rok.