Ciechanów, 23.03.2022r.

ZTA.262-8/2022

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-8/2022. Nazwa zadania: : Dostawa wyposażenia w ramach projektu "Laboratoria przyszłości" dla Szkół Podstawowych  w Ciechanowie

Pobierz informację

Ciechanów, dnia 04.03.2022r.

ZTA.262-8/2022

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Dostawa wyposażenia w ramach projektu "Laboratoria przyszłości" dla Szkół Podstawowych w Ciechanowie.

Informacje o zamówieniu

Pobranie SWZ

Informacja o treści złożonych ofert

ZTA.262-34/2021

Ciechanów, 2021-12-29

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:  ZTA.262-34/2021. Nazwa zadania: Dostawa artykułów ogólnospożywczych, warzyw i owoców, pieczywa i wyrobów cukierniczych, oraz mleka dla 12 placówek oświatowych położonych na terenie miasta Ciechanów na 2022 rok.

Informacja o wyborze

Wstępny Plan Postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 realizowanych przez Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie.

Pobierz

ZTA.262-34/2021

Ciechanów, 2021-12-28

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:  ZTA.262-34/2021. Nazwa zadania: Dostawa artykułów ogólnospożywczych , warzyw i owoców, pieczywa i wyrobów cukierniczych, oraz mleka dla 12 placówek oświatowych położonych na terenie miasta Ciechanów na 2022 rok.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty