ZTA.262-10/2019                                                                                 

Ciechanów, 2019-06-07

 ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-10/2019. Nazwa zadania: Remonty obiektów oświatowych.

Informacja o wyborze

 

ZTA.262-10/2019                                                                            

Ciechanów , 2019-05-16

 

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-10/2019. Nazwa zadania: Remonty jednostek oświatowych.

Informacja do pobrania.

ZTA.262-8/2019                                                                                

Ciechanów, 2019-04-08

 

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-8/2019. Nazwa zadania: Prace remontowe placówek oświatowych.

Informacja o wyborze

ZTA.262-10-2019

Ciechanów, 2019-04-30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-10 /2019. Nazwa zadania: Remonty obiektów oświatowych

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

ZTA.262-8/2019

Ciechanów, 2019-03-20

 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-8/2019. Nazwa zadania: Prace remontowe placówek oświatowych.

Informacja do pobrania.