Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZTA.262-20/2018.

ZTA.262.-20/2018

Ciechanów, 2018-10-15

 ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262.-20/2018. Nazwa zadania: Doposażenie szkół w środki i pomoce dydaktyczne  w   ramach projektu pt ,,CIECHANÓW MIASTEM NOWOCZESNEJ EDUKACJI II edycja" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego oś priorytetowa X edukacja dla rozwoju regionu działanie 10.1 kształcenie i rozwój młodzieży poddziałanie 10.1.1 edukacja ogólna.

Zawiadomienie

 

Informacja o treści złożonych ofert ZTA.262-20/2018.

ZTA.262-20/2018                                                                             

Ciechanów, 2018-09-25

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-20/2018. Nazwa zadania: Doposażenie szkól w środki i pomoce dydaktyczne w ramach projektu "Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji II edycja" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Oś Priorytetowa X „Edukacja dla Rozwoju Regionu „ Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna”

Informacja - pobierz

Wniosek o przedłużenie terminu ZTA.262-17/2018.

ZTA.262.-17/2018                                                                                 

Ciechanów 14.09.2018

 

 P.P.H.U. „Matdel” Mateusz Delong

ul. Wileńska 46 m.15  

 94-011 Łódź

 Wniosek   Zamawiającego

w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

dotyczy: postępowania nr ZTA.262.-17/2018  pn. Doposażenie szkół w środki i pomoce dydaktyczne  w   ramach projektu pt ,,CIECHANÓW MIASTEM NOWOCZESNEJ EDUKACJI II edycja,, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego oś priorytetowa X edukacja dla rozwoju regionu działanie 10.1 kształcenie i rozwój młodzieży poddziałanie 10.1.1 edukacja ogólna .  zadanie  nr 3 - Dostawa zestawów szachowych.

Wniosek

Ogłoszenie o zamówieniu ZTA.262-20/2018.

ZTA.262-20/2018                                  

 Ciechanów, 2018.09.17

 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262.-20/2018. Nazwa zadania: Doposażenie szkół w środki i pomoce dydaktyczne  w   ramach projektu pt ,,CIECHANÓW MIASTEM NOWOCZESNEJ EDUKACJI II edycja, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego oś priorytetowa X edukacja dla rozwoju regionu działanie 10.1 kształcenie i rozwój młodzieży poddziałanie 10.1.1 edukacja ogólna.

Pobranie zamówienia.

Pobranie specyfikacji.

Wyjaśnienie treści SIWZ.

Informacja o treści złożonych ofert ZTA.262-16/2018.

ZTA.262-16/2018      

Ciechanów, 2017-09-14

 

 INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-16/2018. Nazwa zadania: Przeprowadzenie zajęć dokształcających dla nauczycieli w ramach projektu "Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji II edycja" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Oś Priorytetowa X "Edukacja dla Rozwoju Regionu " Działanie 10.1 "Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 "Edukacja ogólna ( w tym w szkołach zawodowych )".

Informacja do pobrania