Ogłoszenie o zamówieniu ZTA.262-26/2019.

                                                                                                   Ciechanów, 2019-12-17

ZTA.262 -26/2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262 - 26/2019. Nazwa zadania:  Dostawa i montaż metalowych szafek szatniowych szkolnych dla Szkoły Podstawowej  nr 3 w Ciechanowie . Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu ZTA.262-26/2019.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZTA.262-18/2019.

ZTA.262 -18/2019

Ciechanów, 2019-12-03

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ   OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-18/2019. Nazwa zadania: Dostawa artykułów ogólnospożywczych, mięsa i jego przetworów, warzyw i owoców, oraz mleka dla 12 placówek oświatowych położonych na terenie miasta Ciechanów na 2020 rok.

 

Czytaj więcej: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZTA.262-18/2019.

Ogłoszenie o zamówieniu ZTA.262-22/2019.

                                                                                                     

                                                                                                           Ciechanów, 2019-11-27

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262/22/2019. Nazwa zadania:  Dostawa   warzyw i owoców dla  12  placówek  oświatowych  położonych  na  terenie  miasta Ciechanów na 2020 rok.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu ZTA.262-22/2019.