ZTA.262-17/2020                                                                            

Ciechanów, 2020-11-23

 

 ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-17/2020. Nazwa zadania: Dostawa artykułów ogólnospożywczych, mięsa i jego przetworów, warzyw i owoców, pieczywa i wyrobów cukierniczych oraz mleka dla 12 placówek oświatowych położonych na terenie miasta Ciechanowa na 2021r."

ZTA.262-17/2020

                                                                                                 Ciechanów, 2020.10.29

 

                           INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262/17/2020. Nazwa zadania:  Dostawa artykułów ogólnospożywczych, mięsa i jego przetworów, warzyw i owoców, pieczywa i wyrobów cukierniczych, oraz mleka dla 12 placówek oświatowych położonych na terenie miasta Ciechanów na 2021 rok.

Pobranie informacji

ZTA.262-17/2020

                                                                                                 Ciechanów, 2020.10.08

 

 

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262/17/2020. Nazwa zadania: Dostawa artykułów ogólnospożywczych, mięsa i jego przetworów, warzyw i owoców, pieczywa i wyrobów cukierniczych, oraz mleka dla 12 placówek oświatowych położonych na terenie miasta Ciechanów na 2021 rok.

Pobranie informacji

Ciechanów, 2020-10-21

ZTA.262-17/2020

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-17/2020. Nazwa zadania: Dostawa artykułów ogólnospożywczych, mięsa i jego przetworów, warzyw i owoców, pieczywa i wyrobów cukierniczych oraz mleka dla 12 placówek oświatowych położonych na terenie miasta Ciechanowa na 2021r."

Pobranie zawiadomienia

 

Ciechanów, 2020-09-30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262/17/2020. Nazwa zadania:  Dostawa artykułów ogólnospożywczych, mięsa i jego przetworów, warzyw i owoców, pieczywa i wyrobów cukierniczych, oraz mleka dla 12 placówek oświatowych położonych na terenie miasta Ciechanów na 2021 rok.