Informacja o treści złożonych ofert ZTA.262-6/2018.

ZTA.262-6/2018                                                                              

Ciechanów, 2018-05-29

 

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-6/2018. Nazwa zadania: Budowa i rozbudowa placu zabaw oraz remont generalny nawierzchni boiska sportowego.

Pobierz

 

Ogłoszenie o zamówieniu ZTA.262-9/2018.

                                                                                                   Ciechanów 2018-05-25

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262 -9/2018. Nazwa  zadania :  Dostawa i montaż metalowych szafek szkolnych dla Szkoły Podstawowej nr 7 w Ciechanowie.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu ZTA.262-9/2018.

Ogłoszenie o zamówieniu ZTA.262-8/2018.

Ciechanów, 2018-05-21

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262- 8/2018. Nazwa zadania: Prace remontowe w obiektach oświatowych

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu ZTA.262-8/2018.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZTA.262-7/2018.

ZTA.262 -7/2018

                                                                                                         Ciechanów, 2018-05-23

 

                             ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262 -7/2018. Nazwa zadania: Dostawa i montaż metalowych szafek szkolnych dla  Szkoły Podstawowej nr 7 w Ciechanowie

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Czytaj więcej: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZTA.262-7/2018.

Informacja o treści złożonych ofert ZTA.262-7/2018.

ZTA.262 -7/2018

                                                                                                           Ciechanów, 2018-05-18

 

                                         INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262 -7/2018.

Nazwa zadania: Dostawa  i montaż metalowych  szafek  szkolnych  dla  Szkoły  Podstawowej  nr 7  w  Ciechanowie.

Pobierz