Ogłoszenie o zamówieniu ZTA.262-6/2018.

Ciechanów, 2018-05-15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-6/2018. Nazwa zadania: „Budowa i rozbudowa placu zabaw oraz remont generalny nawierzchni boiska sportowego”

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu ZTA.262-6/2018.

Ogłoszenie o zamówieniu ZTA.262-7/2018.

                                                                                                   Ciechanów, 2018-04-25

 

                                               OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262 -7/2018. Nazwa  zadania :  Dostawa  i montaż metalowych  szafek  szkolnych  dla Szkoły  Podstawowej  nr 7 w Ciechanowie.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu ZTA.262-7/2018.

Informacja o treści złożonych ofert ZTA.262-4/2018.

ZTA.262-4/2018

                                                                                                                  Ciechanów, 2018-03-15

 

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-4/2018.

Nazwa zadania: Dostawa zestawów szachowych dla 6 jednostek oświatowych w Ciechanowie .

Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZTA.262-2/2018.

Ciechanów,2018-03-28

ZTA.262-2/2018

 

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-2/2018. Nazwa zadania: Remonty obiektów jednostek oświatowych.

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę / oferty w zakresie następujących części zamówienia:

Czytaj więcej: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZTA.262-2/2018.

Zaproszenie do złożenia oferty ZTA.262-4/2018.

  ZTA.262 - 4 /2018

                                                                                                  Ciechanów dn.13.03.2018r

 

 Centrum Usług Wspólnych  w Ciechanowie

Zaprasza

 do złożenia oferty cenowej na podstawie art. 4, pkt 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych na dostawę  

Zestawów szachowych dla 6 jednostek oświatowych  w Ciechanowie.

Oferta do pobrania.