Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZTA.262-22/2017.

ZTA.262 -22/2017

                                                                                                                       Ciechanów, 2017-12-04

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262 -22/2017. Nazwa zadania: Dostawa artykułów ogólnospożywczych , mięsa i jego przetworów, oraz mleka  dla  12 placówek oświatowych położonych na terenie miasta Ciechanów  na 2018 rok.

Czytaj więcej: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZTA.262-22/2017.

Informacja o treści złożonych ofert ZTA.262-22/2017.

ZTA.262 -22/2017

                                                                                                     Ciechanów , 2017-11-27

                                         INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262 -22/2017. Nazwa zadania: Dostawa artykułów ogólnospożywczych, mięsa i jego przetworów oraz mleka dla 12 placówek oświatowych położonych na terenie miasta Ciechanów na 2018 rok.

Czytaj więcej: Informacja o treści złożonych ofert ZTA.262-22/2017.