Ogłoszenie o zamówieniu ZTA.262-13/2017.

 

                                                                                                                                                                                                                          Ciechanów, 2017-07-28

                                                            

                                      OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262/13/2017. Nazwa zadania: Dostawa  warzyw i owoców  dla 12  placówek  oświatowych położonych na terenie miasta Ciechanów  na 2017- 2018 rok.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Centrum Usług Wspólnych  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu ZTA.262-13/2017.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZTA.261-12/2017.

ZTA.261-12/2017                                                                                Ciechanów, 2017-06-22

                                                                              

               ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.261-12/2017. Nazwa zadania: Remonty obiektów jednostek oświatowych.

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie zadania nr 2 - MZS 1 i nr 8 - MP 10.

Czytaj więcej: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ZTA.261-12/2017.

Informacja o treści złożonych ofert ZTA.261-12/2017.

ZTA.261-12/2017                                                                              Ciechanów , 2017-06-19

                      INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.261-12/2017. Nazwa zadania: Remonty obiektów jednostek oświatowych.

Czytaj więcej: Informacja o treści złożonych ofert ZTA.261-12/2017.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZTA.261-9/2017.

ZTA.261-9/2017                                                                                Ciechanów, 2017-05-31

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.261-9/2017. Nazwa zadania: Remonty obiektów oświatowych.

Czytaj więcej: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZTA.261-9/2017.