Nr sprawy ZTA.262-23/2022                                                    

Ciechanów dn. 30.06.2022 r

 Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie zaprasza

do złożenia oferty, bez stosowania przepisów Pzp na podstawie art. 2, ust.1, pkt 1  ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na „Dostawę wyposażenia dodatkowego w ramach programu Laboratoria przyszłości dla szkół podstawowych w Ciechanowie”.

Więcej informacji - Pobierz