ZOA.262-9/2023

Ciechanów 26.04.2023 r.

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZOA.262-9/2023. Nazwa zadania: „Remonty w obiektach oświatowych II”

Informacja - pobierz

Ciechanów, 2023-04-14

 ZTA.262-8/2023

Ogłoszenie o zamówieniu

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-8/2023. Nazwa zadania: „Remont ogrodzenia wokół terenu Miejskiego Przedszkola nr 8 w Ciechanowie”.

Ogłoszenie - pobierz

SWZ - pobierz

Ciechanów, 2023-04-06

Ogłoszenie o zamówieniu ZTA.262-9/2023

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262- 9/2023. Nazwa zadania: Remonty w obiektach oświatowych II.

Informacja o złożonych ofertach - pobierz

Informacja o ogłoszeniu - pobierz

Specyfikacja - pobierz

Specyfikacje techniczne

Specyfikacja MP1 - pobierz

Specyfikacja MP4 - pobierz

Specyfikacja SP1 - pobierz

Specyfikacja SP3 - pobierz

Specyfikacja SP5 - pobierz

Specyfikacja SP6 - pobierz

Specyfikacja SP7 - pobierz

Formularze cenowe

Formularz MP1- pobierz

Formularz MP4 - pobierz

Formularz SP1 - pobierz

Formularz SP3 - pobierz

Formularz SP5 - pobierz

Formularz SP6 - pobierz

Formularz SP7 - pobierz

Ciechanów, 2023-04-14

ZTA.262-6/2023

Ogłoszenie o zamówieniu

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262-6/2023. Nazwa zadania: Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 i Miejskim Przedszkolu nr 1 i 2  w Ciechanowie, oraz doposażenie w sprzęt multimedialny, pomocy dydaktycznych pracowni chemicznej, fizycznej, sensorycznej i świetlic w Szkole Podstawowej nr 7 w Ciechanowie. 

Ogłoszenie - pobierz

SWZ - pobierz

 

ZTA.262-5/2023

Ciechanów, 2023-04-06

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZTA.262- 5/2023. Nazwa zadania: Remonty w obiektach oświatowych.

Informacja do pobrania